Brakująca część mózgu

Brakująca część mózgu – tym razem @myslejedno podjęła się trudnej sztuki analizy męskiego mózgu – oczywiście w porównaniu z mózgiem kobiecym.

I nie wychodzi to porównanie zbyt dobrze, albowiem, jak można było się tego spodziewać brakująca część mózgu mężczyzny jest oczywiście tą lepszą częścią, czyli kobiecą.

 

@myslejedno i brakująca część mózgu

 

Brakująca część mózgu

 

 

Mózg

Mózg (cerebrum) – narząd ośrodkowego układu nerwowego, złożony ze zwojów mózgowych (cerebralnych, głowowych) występujący u większości zwierząt dwubocznie symetrycznych.

U dwubocznie symetrycznych w toku ewolucji nastąpiło wyodrębnienie się części głowowej (cefalizacja) i związane z tym powiększenie zwojów głowowych (mózgowych), które przejmowały coraz bardziej nadrzędną rolę w układzie nerwowym. W obrębie zwojów mózgowych pojawiły się ośrodki koordynujące, odpowiedzialne za kontrolę narządów ciała oraz ośrodki asocjacyjne (kojarzeniowe), odpowiedzialne za pamięć.

U wyżej uorganizowanych wirków i przywr występują parzyste zwoje mózgowe połączone szeroką komisurą. U większości tasiemcówzwoje mózgowe połączone są pierścieniem nerwowym od którego odchodzą nerwy narządów czepnych.

wstężnic występują cztery zwoje mózgowe połączone spoidłami. U wrotków zwój mózgowy jest pojedynczy lub parzysty. U brzuchorzęsków zwój mózgowy jest dwupłatowaty.

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zg


#@myslejedno