Cerowana, Wojciecha Hübnera

Cerowana – to następny przepiękny wiersz Wojtka Hübnera, który od dłuższego czasu swoim piórem wzbogaca moją zakładkę z poezją na blogu.

Cerowana – Wojtek z niesłychaną sensualnością, potrafi dotknąć istoty rzeczy, które często są nie do nazwania.

Cerowana, Wojciecha Hübnera

CEROWANA

zabolało
przecież wiesz
dotyk taki taki grzech
można udać że to nic
że się nic nie stało
drobna rana
kilka szwów
czas jest mistrzem w cerowaniu
zgrabna łatka dusza znów
do użytku proszę pani

Wojciech Hübner

Wojciech Maciej Hübner

Wojciech Maciej Hübner urodził się 11 stycznia 1964 roku w Łodzi. W 1983 roku zajął II miejsce w XXIV Łódzkiej Wiośnie Poetów. Autor tekstów piosenek do spektaklu «Przyjaciel Wesołego Diabła» według Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Józefa Zbiróga (Teatr Nowy w Łodzi 1984). Publikował swoje wiersze w «Ziemi Kaliskiej», na antenie Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia, w internecie. Współpracuje jako autor tekstów piosenek z Chórem UTW w Łodzi. Działa w grupie  
wolontariatu AktywniPlus.
https://www.facebook.com/wojciech.hubner.5?fref=ts

Dusza (filozofia)

Dusza (hebr. ‏נֶפֶש‎ /nefesz/, łac.animastgr. ψυχή /psyche/) – w filozofii pierwiastek życia, decydujący o tym, że osoba ludzkazwierzę i roślina są bytami żywymi. W antropologii filozoficznej najczęściej przyjmuje się, że dusza rozumna jest, obok materialnego ciała, jednym z dwóch konstytutywnych elementów struktury bytu człowieka (dualizm ontologiczny)

Dusza w filozofii nowożytnej

Kartezjusz (1596-1650) dał początek nowemu pojmowaniu duszy ludzkiej. Filozof ten przepracował tradycyjną w filozofii typu platońskiego tezę, że człowiek jest duszą posługującą się ciałem /(łac.Homo est anima utens corpore/. Tezę tę Kartezjusz doprowadził do skrajności. Jego wizja antropologiczna może być opisana następującym zdaniem: Jestem jako byt myślący, bez ciała, całością. Według Kartezjusza więc, człowiek jest duszą – “anielską”, czysto duchową istotą, która przypadkowo tylko i bez żadnych powiązań zamieszkuje ciało. Był to – typowy dla humanizmu renesansowego nawrót do przed-chrześcijańskiego spirytualizmu. 

Dusza w psychologii

Dusza jest pojęciem, które było traktowane i definiowane na wiele sposobów od początku istnienia psychologii jako odrębnej dziedziny naukowej (XIX w.). W wyniku badań nad funkcjonowaniem mózgu odrzucano myślenie o duszy jako o odrębnym bycie,. Psychologowie ukierunkowani behawioralni nie używali pojęcia duszy uznając je za bezużyteczne. Psychologia głębi używa tego terminu funkcjonalnie (np. Zygmunt Freud). W psychologii humanistycznej chętniej używa się terminu osobowość, określając tak duchowy podmiot zdolny do poznania, wolności i odniesienia do wartości. Współczesna psychologia eksperymentalna nie zajmuje się pojęciem duszy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dusza_(filozofia)


#dusza