Dobra recepta na życie

Dobra recepta na życie – Jedna z moich ulubionych felietonistek, Irena Czusz, podaje nam niezwykle prostą receptę na życie.

Niestety pomimo tego, że ta dobra recepta na życie składa się tak naprawdę z małego zbioru prostych zasad i rad, według których powinniśmy żyć, zastosowanie ich w rzeczywistości dla większości ludzi jest prawie niewykonalne.

 

A przecież świat byłby o wiele piękniejszy, a my sami o wiele szczęśliwsi, jeżeli stosowalibyśmy się do tego, co proponuje Irena.

 

Dlaczego zatem większość ludzi nie potrafi tak żyć?

 

 

Dobra recepta na życie

 

 

Dobra recepta na życie

Chcesz żyć?

 

Ale jak?

 

Zacznij tworzyć.

 

Miej roślinę i dbaj o nią,

 

przygarnij zwierzaka i opiekuj się nim.

 

Polub siebie, nie lekceważ uczuć

 

swoich i cudzych.

 

Nie pouczaj, słuchaj.

 

Pokochaj kogoś bez wymagań.

 

Ucz się dawać i prosić o wsparcie.

 

Nie potępiaj. Nie oceniaj pochopnie.

 

Pilnuj słów, obserwuj myśli.

 

Nie niszcz innych.

 

Wybaczaj.

 

https://www.facebook.com/iszunia/posts/10225129041640164

 

 

Życie 

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje:

 

  1. zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w cykle i sieci), przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzących w otwartych termodynamicznie, wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych (zawierających zawsze kwasy nukleinowe i białka, według stanu współczesnej wiedzy), zbudowanych morfologicznie (o hierarchicznej strukturze), składających się z jednej lub wielu komórek (organizmach, osobnikach) oraz swoistych zjawisk biologicznych, zachodzących z udziałem tych organizmów – istniejący na Ziemi, a być może też na innych planetach
  2. właściwość pewnych układów fizycznych (→ organizmów), w których zachodzą procesy życiowe.

 

W ciągu całej historii powstało wiele teorii odwołujących się do życia, m.in. materializm, hilemorfizm i witalizm. Mimo to, zdefiniowanie życia również współcześnie jest problemem dla naukowców i filozofów.

 

Najmniejszą jednostką życia jest organizm. Organizmy mogą składać się z jednej lub więcej komórek, przechodzą metabolizm, utrzymują homeostazę, mogą rosnąć, reagują na bodźce, rozmnażają się (płciowo lub bezpłciowo), oraz, drogą ewolucji, dopasowują się do otaczającego ich środowiska w ciągu kolejnych pokoleń. W biosferze Ziemi można znaleźć wiele różnorodnych organizmów, których życie opiera się na węglu oraz wodzie. Organizmy dzielą się m.in. na rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty, archeony i bakterie. Kryteria życia w niektórych przypadkach bywają niejednoznaczne, w związku z czym, w zależności od źródła, stworzenia takie jak wirusy, wiroidy czy sztuczne życie są niezaliczane do organizmów żywych.

 

Definicja

Jednoznaczne zdefiniowanie życia jest wyzwaniem dla naukowców i filozofów[26][27][28][29]. Jest to trudne, ponieważ po części życie jest procesem, a nie czystą substancją[30]. Definicja życia musi być wystarczająco ogólnikowa, aby obejmować zarówno wszystkie znane nam istniejące formy życia, jak i pozaziemskie formy życia, odmienne od tych zamieszkujących Ziemię

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycie


#Życie