Drastyczne złamanie reguł demokracji

Drastyczne złamanie reguł demokracji – Jak to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego łamie reguły demokratycznego wyboru dyrektora.

W związku z unieważnieniem przez zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu na stanowisko Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, “Solidarność” traktuje to jako drastyczne złamanie reguł demokratycznego wyboru nowego Dyrektora i naruszenie aktów prawnych, regulujących procedury konkursowe.

Drastyczne złamanie reguł demokracji

Wrocław. Oświadczenie “Solidarności” ws. Teatru Polskiego

MOZ NSZZ Solidarność przy Teatrze Polskim przedstawia swoje stanowisko ws. unieważnienia przez zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu na dyrektora TPL.

W związku z unieważnieniem przez zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu na stanowisko Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, oświadczamy co następuje:

1. Komisja NSZZ Solidarność przy Teatrze Polskim we Wrocławiu złożyła w UMWD oficjalne zastrzeżenie, co do reprezentatywności OZZ Inicjatywa Pracownicza przed rozpoczęciem prac Komisji Konkursowej. Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Konkursowej Pani Agnieszka Dziedzic, Dyrektor Wydziału Kultury i Przewodnicząca Komisji Konkursowej oświadczyła, że po konsultacjach z prawnikami UMWD nie ma przeciwwskazań do procedowania konkursu przez Komisję w ogłoszonym składzie. Na pytanie zadane przez Członka Komisji oddelegowanego przez NSZZ Solidarność (Dariusza Bereskiego): “Czy Przewodnicząca Komisji bierze na siebie odpowiedzialność za pracę Komisji w tym składzie” – Pani Agnieszka Dziedzic odpowiedziała “Biorę to na siebie”.

2. Stanowczo protestujemy przeciwko unieważnieniu konkursu na Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu przez Organizatora UMWD. Traktujemy to jako drastyczne złamanie reguł demokratycznego wyboru nowego Dyrektora i naruszenie aktów prawnych, regulujących procedury konkursowe.

Po stwierdzeniu przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, że OZZ Inicjatywa Pracownicza nie posiada dostatecznej liczby członków i nie może być reprezentowany w Komisji Konkursowej miejsce to powinno przypaść przedstawicielowi naszego Związku. Komisja naszego związku oficjalnie zgłosiła kandydata na to miejsce, jednak nasz wniosek pozostał bez odpowiedzi.

Unieważnienie konkursu traktujemy jako znaczące ograniczenie prawa do prowadzenia działalności związkowej przez NSZZ Solidarność przy Teatrze Polskim we Wrocławiu w interesie Instytucji i jej pracowników.

Materiał nadesłany
06-09-2019

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/279492.html%0A

demokracja

1. «ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo poprzez swych przedstawicieli; też: państwo o takim ustroju»

2. «forma organizacji życia społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu decyzji i szanują prawa i wolność innych ludzi»

https://sjp.pwn.pl/sjp/demokracja;2554632.html


#TeatrPolskiWeWrocławiu