Jak mówisz to nie myślę

Jak mówisz to nie myślę – @myslejedno ma znakomitą umiejętność podglądania stosunków męsko-damskich i przenoszenia ich w dowcipnej formie na papier.

Tym razem @myslejedno w ” Jak mówisz to nie myślę ” przygląda się komunikacji między kobietą, a mężczyzną.

 

 

@myslejedno – Jak mówisz to nie myślę

 

 

Jak mówisz to nie myślę

 

 

Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna – komunikacja interpersonalna, której środkiem jest język mówiony; komunikacji werbalnej najczęściej towarzyszy komunikacja niewerbalna.

Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów, które rozwinęły w niektórych przypadkach także zdolność posługiwania się metaforą. Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, muszą istnieć osoby: mówiąca i słuchająca. Posługują się one kodem (językiem), który musi być znany obu osobom.

W komunikacji werbalnej dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak:

  • akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, co często ma większy wpływ na partnera interakcji niż treść wypowiedzi;
  • stopień płynności mowy;
  • zawartość (treść) wypowiedzi – w tym przypadku zasób leksykalny ma związek z kompetencjami kulturowymi jednostki – np. osoby o mniejszych kompetencjach kulturowych rzadziej posługują się językiem literackim, a częściej gwarą środowiskową lub regionalną;
  • iloczas (zmniejszanie lub wydłużanie czasu wypowiadanego słowa).

Komunikacji werbalnej najczęściej towarzyszy komunikacja niewerbalna. W trakcie rozmowy przekazywanym treściom towarzyszą gesty oraz mimika, które w przyjętym kodzie językowym w danej kulturze potwierdzają komunikaty zwerbalizowane.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_werbalna


#@myslejedno #komunikacja