Kiedy otworzysz drzwi

Kiedy otworzysz drzwi – to następny przepiękny wiersz Stefana Chazbijewicza, którego poezję z wielką przyjemnością promuję na łamach mojego bloga.

 

Kiedy otworzysz drzwi

 

Maćkowi

Kiedy otworzysz drzwi tym którzy są zbyt

nieśmiali by w nie zapukać

wyplujesz z ust wodę

i opróżnisz z kamieni i sznurków

kieszenie twego dzieciństwa

wtedy chowając bankowe obligacje

w najciemniejszych korytarzach

pokoju

zostaną ci ściany które możesz obejść

labirynt który możesz zasypać

lub poddać okresowej kontroli

strach-przyzwyczajenie.

Stefan Chazbijewicz

Strach

Strach – jedna z podstawowych cech pierwotnych (nie tylko ludzka) mających swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia, naturalną reakcją organizmu jest np. odruch silnego napięcia mięśni a w konsekwencji ucieczka lub walka. Spowodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji (podobna sytuacja w przeszłości miała groźny skutek) oraz w przypadku ludzi umiejętnością abstrakcyjnego myślenia (z mojej decyzji wyniknie sytuacja która spowoduje groźny skutek). Nierozerwalnie związany z przyszłością (odstęp czasowy jest nieistotny) gdyż zdarzenia z przeszłości odczuwamy inaczej (żal po jakiejś stracie) a jeszcze inaczej teraźniejsze (ból sprawia nam cierpienie). Straty lub bólu mającego nadejść możemy się bać (odczuwamy przed nimi strach). Strach może mieć skutek pozytywny gdy efektem jest ochrona nas lub naszego interesu albo negatywny gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Jest subiektywny gdyż ten sam spodziewany skutek nie zawsze i nie u wszystkich spowoduje poczucie zagrożenia……

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strach


#StefanChazbijewicz