Kto dyrektorowi zabronił zwalniać pasożytów

Kto dyrektorowi zabronił zwalniać pasożytów – kto tak naprawdę stoi za tym, że sprzeniewierza się środki publiczne utrzymując pasożytów.

Kto dyrektorowi zabronił zwalniać pasożytów? Nie uwierzycie, ale to naprawdę się dzieje! Ci, którzy zabraniali ich zwalniać, próbują z dyrektora zrobić kozła ofiarnego i nasyłają na niego kontrolę, która ma niby zbadać, jak to jest, że teatr utrzymuje ludzi nie świadczących mu pracy.

Kto dyrektorowi zabronił zwalniać pasożytów

Kto dyrektorowi zabronił zwalniać pasożytów

Tak, jak napisałem kilka tygodni temu, po wywaleniu z Gazety Wendetty, Anety Galarety: “jedna Galareta wiosny nie czyni.”

Po mistrzyni paszkwilu, pojawiła się nowa gwiazda inkryminacji: Grażyna Balbina, która znowu na łamach Gazety Wendetty zaczęła nagonkę na znienawidzony przez “spółdzielnię teatralną” teatr.

Balbina wysmarowała oburzony artykuł, obsmarowujący ten teatr i jego dyrektora po tym, jak pewna radna miała śmiałość zapytać o to, jak to jest, że ów teatr utrzymuje bandę darmozjadów, którzy nie dość, że kosztują go prawie pół miliona złotych (sic!) to nie świadczą w nim pracy i jeszcze mają etaty w innych teatrach!

Na co od strony organizatora natychmiast wkroczył znany całą Polskę ekspert od kultury, a teatru w szczególności i dzielnie nasłał na teatr kontrolę, która ma niby zbadać zasadność tego stanu rzeczy, chociaż tajemnicą poliszynela jest, że to właśnie organizator jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy, ponieważ to właśnie organ założycielski zabronił dyrektorowi zwalniać tych pasożytów.

Proponuję zatem, żeby ten organ nasłał kontrolę na samego siebie, a potem na jej postawie, z powodu sprzeniewierzania środków publicznych pozwalniał członków organu założycielskiego, a może wreszcie w tym niszczonym teatrze zagościłby tak bardzo tam potrzebny spokój.

Amen

Pasożytnictwo

Pasożytnictwoparazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidypasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).

Pasożyty stanowią ważny element każdego ekosystemu. Są przyczyną wielu chorób zwierząt (w tym człowieka) i roślin. Nauka zajmująca się badaniem pasożytnictwa to parazytologia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo

Organ założycielski – jednostka administracji publicznej, która powołuje przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne (np. spółkę komunalną do realizacji zadań własnych gminy).

Podstawowym zadaniem organu założycielskiego jest kontrola i ocena działalności przedsiębiorstwa oraz pracy jego zarządu. Organ założycielski może nałożyć na przedsiębiorstwo obowiązek wprowadzenia do planu dodatkowego zadania, bądź wyznaczyć zadanie poza planem, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na potrzeby obrony kraju, w wypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

Kompetencją organu założycielskiego jest również podejmowanie decyzji o łączeniu, podziale i likwidacji podległego mu podmiotu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_za%C5%82o%C5%BCycielski

P.S.
Jak zwykle powyższy artykuł jest jedynie wytworem mojej chorej wyobraźni i nic podobnego o czym piszę nie miało i nie mogło mieć miejsca w rzeczywistości, albowiem jest zbyt absurdalne, żeby mogło się wydarzyć, a wszystkie podobieństwa do prawdziwych osób i zdarzeń są przypadkowe.


#teatr