Ktoś wyczesał skorpiony

Ktoś wyczesał skorpiony – to następny przepiękny wiersz Stefana Chazbijewicza, którego poezję z wielką przyjemnością promuję na łamach mojego bloga.

 

Ktoś wyczesał skorpiony

x x x

W domu bez bagnetów bez ptaka w klatce

bez skrzydeł i obłędu

w tym domu który chętnie sprzedałbym

albo zamienił na Rzecz trawę lub Gotyk

ktoś wyczesał skorpiony

zamieszkał

Stefan Chazbijewicz

 

Skorpiony

Skorpiony (Scorpiones) – rząd pajęczaków, obejmujący ponad 2000 opisanych gatunków. Występują od tropików i subtropików po część cieplejszej strefy umiarkowanej, od stref pływów po wysokie góry. Zdolne do hibernacji lub estywacjiDrapieżne. Mają prosomę nakrytą karapaksemnogogłaszczki zakończone szczypcami, 4 pary odnóży krocznych oraz segmentowany odwłok, podzielony na szerszy przedodwłok i węższy zaodwłok. Przedodwłok wyposażony jest w wieczko płciowe, grzebienie i płuca blaszkowate, a zaodwłok zakończony jest telsonem z kolcem jadowym. Samice są żyworodne i opiekują się potomstwem, przynajmniej do pierwszej wylinki. Znane są gatunki zdolne do partenogenezy. Niektóre gatunki tworzą grupy rodzinne. W zapisie kopalnym znane od syluru i uznawane za pierwsze pajęczaki, które skolonizowały ląd.

 

Ciekawostki

  • W krajach północnoafrykańskich, gdzie skorpiony są dość powszechne, mieszkańcy zabezpieczają swoje domy przed tymi zwierzętami układając dookoła domu krąg z gładkich płytek. Skorpiony nie potrafią bowiem pokonywać gładkich powierzchni.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skorpiony


#StefanChazbijewicz