Męska walka z depresją

Męska walka z depresją – z wielu powodów depresja mężczyzn jest o wiele trudniej wykrywalna, niż u kobiet. Myślenie, że okazywanie słabości jest niemęskie, jest jednym z nich.

Depresja częściej jest diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn, podczas gdy wskaźnik dokonanych samobójstw wykazuje prawidłowość odwrotną. Dlaczego męska walka z depresją jest tak trudna?

Męska walka z depresją

Męska walka z depresją

mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak co roku 23 lutego głośno mówimy o zapobieganiu depresji. W zeszłym roku napisaliśmy jak można się zdrowo zaangażować w walkę z depresją. W tym roku chcemy zwrócić uwagę na niedoceniony problem męskiej depresji. Presja wynikająca ze stereotypu męskości stawia przed mężczyznami bardzo wysokie wymagania, co stanowi dla nich olbrzymie obciążenie psychiczne. Myślenie, że okazywanie słabości jest niemęskie jest już przestarzałe. Prawdziwą odwagą jest proszenie o pomoc.

MĘSKI PROBLEM: Od wielu lat wiadomo, że depresja częściej jest diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn, podczas gdy wskaźnik dokonanych samobójstw wykazuje prawidłowość odwrotną.  Zależność tą tłumaczona jest występowaniem u mężczyzn odmiennych objawów choroby niż u kobiet. U mężczyzn częściej występują objawy nieswoiste, słabiej zauważalne dla otoczenia i trudniejsze do zdiagnozowania. Ponadto objawy te są mocno powiązane z normami społecznymi i rolami tradycyjnie przypisywanymi mężczyznom.

NIETYPOWE OBJAWY: Depresyjni mężczyźni często są agresywni, miewają wybuchy złości, nadużywają substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna) i podejmują zachowania ryzykowne (nadmierne zaangażowanie w pracę, nadaktywność fizyczna, ryzykowna jazda samochodem, ryzykowne kontakty seksualne). Rzadziej niż u kobiet obserwuje się u nich odczuwanie i sygnalizowanie smutku, poczucia winy, bezradności i beznadziejności. Mężczyźni depresyjni mogą znacznie silniej niż wcześniej tłumić wszelkie – zwłaszcza przykre – emocje oraz cierpieć na nieokreślone dolegliwości somatyczne.

WAŻNE: Oczywiście objawy te nie występują u wszystkich depresyjnych mężczyzn – można wśród nich znaleźć osoby cierpiące na depresję z dominacją objawów typowych oraz takie, u których spotyka się objawy zarówno typowe, jak i atypowe.

POMOC: Obserwowanie siebie oraz swojego najbliższego otoczenia, reagowanie na zmianę zachowania typowego dla danej osoby jest bardzo ważnym czynnikiem, który może pozwolić na szybsze podjęcie leczenia.

2019-02-19, autor: Fundacja OZZ

http://www.obywatelezz.pl/ogolnopolski-dzien-walki-depresja/?fbclid=IwAR34ROOVQabI9jDpzLc6kIpiJxd4Nw1UEjR3CQF3mJq-gKungd3zOqd3f3A


#depresja