Niepostrzeżenie przejść przez scenę

Niepostrzeżenie przejść przez scenę – To najbardziej znana anegdota o Gustawie Holoubku, która przeszła już do klasyki teatru.

O tym jak to aktor ma niepostrzeżenie przejść przez scenę.

Niepostrzeżenie przejść przez scenę

Niepostrzeżenie przejść przez scenę

Najbardziej znana anegdota związana z Gustawem Holoubkiem:

Lata 70-te. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Na scenie trwa próba, w której uczestniczy Holoubek.

Reżyser w pewnym momencie mówi do aktora:

”Panie Gustawie, a pan niespostrzeżenie przejdzie przez scenę i przejdzie przez scenę.”

Na co Holoubek się zamyślił i po chwili powiedział:

”Szanowny panie, niespostrzeżenie to ja mogę panu żonę przelecieć.”

Reżyser

Reżyser (fr.regisseur) – autor dzieła scenicznego lub filmowego odpowiedzialny za jego całokształt, inicjator spektaklu, filmu, widowiska muzycznego bądź estradowego. Tworzy koncepcję artystyczną sztuki (w szczególności adaptuje tekst oryginalny), inspiruje współpracowników i kieruje nimi.

Predyspozycje

Reżyser przede wszystkim musi być wszechstronnie wykształcony. Powinien posiadać dużą wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną, być dobrym obserwatorem życia codziennego, prowadzącym, koordynatorem i organizatorem oraz artystą wrażliwym na świat. Reżyser ma dar opowiadania nie słowem lecz obrazem. Ma zdolność do wychwycenia szczegółów pozornie mało ważnych w życiu codziennym lub całkowicie pomijanych i tworzenia z nich opowieści. Reżyser powinien być obdarzony silną osobowością, bowiem zawód ten jest wymagający i pochłania wiele czasu. Często trzeba podejmować szybkie i niełatwe decyzje, pracować pod presją czasu oraz producentów. Istotne w tym zawodzie są również zdolności psychologiczne nie tylko w twórczości, ale również w pracy z dużą grupą osób: reżyser musi panować nad aktorami, z którymi współpraca często bywa bardzo trudna.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCyser


#GustawHoloubek