Po 40-tce powinno się mniej pracować

Po 40-tce powinno się mniej pracować – Ostatnie badania pokazały, że osoby po 40-tce powinny pracować tylko 3 dni w tygodniu.

Nie wiem, czy u mnie zaczęło się to po 40-tce, czy trochę później, albowiem zawsze byłem leniem patentowanym i pracować lubiłem intensywnie, ale krótko – lecz na pewno nasiliło się to z wiekiem i nie znoszę długich dni pracy, kiedy nie mam czasu na relaks i regenerację sił.

Co prawda nigdy nie byłem zwolennikiem długich prób, ponieważ uważam, że czas odpoczynku między próbami jest równie ważny, jak same próby, bo trzeba dać podświadomości czas, żeby za nas wykonała część pracy.

Myślę, że to jest niezwykle ważne szczególnie jeśli chodzi o pracę twórczą, ale z ostatnich badań wynika, że ilość pracy nie przekształca się automatycznie w jakość i że osoby po 40-tce powinny pracować od 22 do 30 godzin tygodniowo.

Nie wiem, jak Wy, ale ja próbuję zastosować się do tego wskazania.

Amen.

Po 40-tce powinno się mniej pracować

Naukowcy ustalili, że osoby po 40-tce powinny pracować tylko 3 dni w tygodniu

Według naukowców z Uniwersytetu w Melbourne, osoby które pracują około 25 godzin w tygodniu (22-27 dla kobiet i 25-30 dla mężczyzn) osiągają maksimum korzyści dla swojego mózgu i sprawności. Przy większej ilości godzin korzyści zdecydowanie ustępują objawom przemęczenia i stresu.

W badaniu przeanalizowano 3 500 osób, które skończyły 40 rok życia. Wyniki we wszystkich przypadkach były jednoznaczne.

Z własnego doświadczenia wielu ludzi potwierdza jak spada ich produktywność i strata na sprawności i zdrowiu po 40-tym roku życia przy pracy 40 godzin tygodniowo i więcej. O wiele bardziej korzystny jest zwiększony wysiłek i wykonanie pracy w średnio mniej niż 25 godzin w tygodniu. Z pewnością można jej wykonać mniej, ale korzyści dla zdrowia i witalności są ogromne.

Czy także czujecie, że powinniście pracować tylko 25 godzin w tygodniu.?

https://chwilesloneczne.blogspot.com/2018/08/naukowcy-ustalili-ze-osoby-po-40-tce.html?fbclid=IwAR2M-FOdBK9tvlGQ4IeAJ8Ib2lcuXBgU4zKzZfD30UVEHl8LiZv2jIhyrv4

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.

Poprzez działalność pracy człowiek tworzy wartość ekonomiczną w postaci towarów lub usług. W pracy mogą być też zastosowane czynności lub właściwości zwierząt, maszynnarzędzi i materiałów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)


#praca