Psalm – Pozwól mi szeptać z Twoim wiatrem

Psalm – to następny wierz, Stefana Chazbijewicza, którego poezję z prawdziwą przyjemnością promuję na łamach mojego bloga.

 

Psalm - Pozwól mi szeptać z Twoim wiatrem

 

 

Psalm

Pozwól mi obcować z najsilniejszą Twoją

Przyczyną

szeptać z Twoim wiatrem

o gniazdach ptaków

skandować śnieg na ramionach

pasących się pejzaży

dotykać Twoich posągów

szukać manuskryptów a znaleźć minerały

Pozwól przywiązać się do Twojej łodzi

jedną ze zgrzebnych smołowanych lin

niech wody zatoki i suche wiatry

rzeźbią we mnie zwierzę

A ptaki o słonecznych skrzydłach

opierają swoje loty

o kształty moich skończoności.

Stefan Chazbijewicz

 

Psalm

Psalm (stgr. ψαλμός – psalmós, pochodzi od psallein i oznacza śpiew przy akompaniamencie instrumentu strunowego zwanego psalterion) – liryczny utwór modlitewny, rodzaj pieśni religijnej o podniosłym charakterze, którego adresatem jest zazwyczaj Bóg, rzadziej człowiek. Ze względu na treść wyróżnia się psalmy dziękczynne, błagalne, pokutneprorocze, pochwalne, patriotyczne, żałobne.

Psalmy w Biblii

Księga Psalmów w Biblii obejmuje 150 psalmów o podwójnej numeracji hebrajskiej i greckołacińskiej. Tradycja zwyczajowo mówiła o Dawidzie jako o autorze wszystkich psalmów, choć tylko w 73 pojawia się informacja o jego autorstwie.

Psalmy w chrześcijaństwie

Psalmy odgrywają w kościołach chrześcijańskich dużą rolę i są podstawą wielu nabożeństw.

Zbiór psalmów, przeznaczonych do odśpiewania na danym nabożeństwie, nazywa się psalmodią. Fabuła jest uschematyzowana i uboga w realia. Interpretacja utworu wymaga przejścia od znaczenia dosłownego do znaczenia alegorycznego lub symbolicznego.

Psalmy w muzyce

Teksty psalmów były niezliczoną liczbę razy opracowywane muzycznie przez kompozytorów wszystkich epok i z różnych kręgów kulturowych, zarówno na zespoły wokalne, jak i wokalno-instrumentalne. W muzyce europejskiej szczególną rolę w muzyce odegrały psalmy z nieszporów. Najwybitniejsi kompozytorzy tworzyli muzykę zarówno do pojedynczych psalmów, jak i do całych cyklów nieszpornych.

W polskiej i światowej literaturze muzycznej wyjątkową pozycję zajmują „Melodie na psałterz polski” Mikołaja Gomółki (Kraków, 1580), skomponowane do poetyckiego tłumaczenia Jana Kochanowskiego. Zbiór zawiera 150 krótkich utworów w układzie czterogłosowym, w technice nota contra notam. Jest to pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/


#StefanChazbijewicz