Robiąc teatr trzeba kierować się etyką

Robiąc teatr trzeba kierować się etyką – nie można uciekać od odpowiedzialności i używać teatru bez przyjęcia wpółodpowiedzialności za rzeczywistość.

W dobie teatru, który często używa wzniosłych haseł w imię partykularnych interesów twórców i dyrektorów, rzeczą niezwykle ważną jest, aby robiąc teatr być prawym i uczciwym, kierując się etyką i moralnością. Tylko wtedy będziemy prawdziwie wiarygodni, a nasz teatr rzeczywiście prawdziwy.

 

Robiąc teatr trzeba kierować się etyką

 

Robiąc teatr trzeba kierować się etyką

Jacek Zembrzuski napisał kiedyś:

“Robiąc teatr trzeba przyjąć współodpowiedzialność za rzeczywistość

i dążyć do jej przemiany – najlepiej zaczynając od siebie – bo nasza praca ma wpływ na świadomość widzów – może ich i nas wspólnie rozwijać.

Będąc świadomi tego, że ludzie nam ufają, musimy być wiarygodni. Dlatego naszym kodeksem postępowania powinna być etyka – etyka powszechna, a nie ideologia.”

Nie mogę się z nim bardziej zgodzić i życzyłbym sobie tylko, aby wszyscy ci spod znaku “spółdzielni teatralnej”, którzy używają wzniosłych haseł i biadolą o wolności słowa, kierowali się powyższym. Ale na to nie ma co liczyć, albowiem owi manipulatorzy teatralni, za tym, co prawe i niby niepodważalne chowają swój jedyny prawdziwy cel: Aby pozostać przy żłobie.

Amen.

 

Etyka

Etyka (z stgr. ἦθος ethos – “zwyczaj”) – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

Etyka

Moralność to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: “Nie zabijaj”, których prawdziwości nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące nie są zdaniami w sensie logicznym. Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń, na podstawie których można formułować zbiory nakazów moralnych. Teorie etyczne mogą być zarówno próbą udowadniania słuszności funkcjonujących powszechnie nakazów moralnych, jak i mogą stać w ostrej opozycji do powszechnej moralności, kwestionując zasadność części bądź nawet wszystkich aktualnie obowiązujących w danym społeczeństwie nakazów moralnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka

 

Moralność

Moralność – zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre, a co złe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87


#teatr