PRZEKLEŃSTWO SUKCESU...

Już w szkole zrozumiałem, że porównywanie się do innych nie ma najmniejszego sensu… A wyścig na oceny i cenzurki jest przekleństwem cywilizowanego świata, w którym sukces stał się miarą...