W oczach swoich wyczytasz uśmiech Paź11

W oczach swoich wycz...

W oczach swoich wyczytasz uśmiech– to następny przepiękny wiersz Stefana Chazbijewicza, którego poezję z wielką przyjemnością promuję na łamach mojego bloga. Jurkowi w rdzawych kolorach sennej pory roku mięśnie oznaczają szczególny przypadek ruchu ukłon w stronę...