TEATR BEZ PASJI

Całkowicie się zgadzam z wujkiem Beethovenem:

 

bethovenDla mnie teatr tworzony bez pasji jest nie do przyjęcia.

Pamiętam, jak mówiłem pewnemu zahukanemu zespołowi z najgłębszej prowincji, że ta prowincja siedzi tylko w ich głowach i kiedy to zrozumieli nagle wygrali nagrodę Złotej Maski.

Wolę po tysiąckroć pracować z tak zwanym słabszym, ale zaangażowanym zespołem, niż z gwiazdami, które mają muchy w nosie i robią łaskę, że w ogóle przychodzą na próbę.

O sile teatru decyduje jego zespół, a jeśli ten zespół jest zdemoralizowany, nie ma lidera z pasją, który nią zaraża, to taki teatr nie wyjdzie nigdy poza ramki rzemieślnicze.

Prawdziwy Teatr, prawdziwa Sztuka, rodzą się zawsze i tylko z pasji.

Amen.

 

pasji


#Teatr #pasja