Tylko ludzie inteligentni

Tylko ludzie inteligentni – Tylko ludzie inteligentni rozmawiają ze zwierzętami, albowiem mają potrzebę nawiązywanie bliższych relacji.

Antropomorfizm – przypisywanie cech ludzkich rzeczom, zwierzętom, roślinom lub Bogu, świadczy o inteligencji! Tylko ludzie inteligentni to robią.

Tylko ludzie inteligentni

Tylko ludzie inteligentni rozmawiają… ze zwierzętami!

Rozmawiasz ze swoim psem, przemawiasz do kota, prowadzisz ożywioną konwersację z królikiem? Trochę Ci wstyd? Niesłusznie! Przemawianie do zwierząt świadczy o inteligencji!

Nie, nie jesteś obłąkana! Nie zdziecinniałaś, nie zwariowałaś ani nie upadłaś na głowę! Tego nie trzeba leczyć! Wprost przeciwnie jesteś, twórcza, kreatywna i masz wysokie IQ!

Taka rozmowa jest jak balsam dla naszej duszy. Pomaga, nam! Buduje relacje, ma właściwości terapeutyczne (UWAGA, PSY rozumieją co do nich mówisz – o tym TU!).

Zdaniem Nicholasa Epleya, profesora nauk behawioralnych z Uniwersytetu w Chicago ANTROPOMORFIZM, bo tak nazywa się przypisywanie cech ludzkich rzeczom, zwierzętom, roślinom lub Bogu, świadczy o inteligencji! Naukowiec, twierdzi, że antropomorfizacja to “naturalny efekt uboczny rozwijającej się inteligenci ludzkiej”.

Podobnie jest z czułym szeptem do samochodu, komputera lub telefonu… Nigdy nie gadałaś ze swoim autem ? Naprawdę…

Mówienie do naszych pupili (ale i samochodu!) to nic innego jak próba nawiązania bliskich relacji i potrzeba towarzystwa. Nadajemy im imiona, przypisujemy osobowość, bo dzięki temu stają się nam bliższe.

Hurra, teraz mogę już to robić ostentacyjnie!

https://egofriendly.pl/tylko-ludzie-inteligentni-rozmawiaja-ze-zwierzetami/?fbclid=IwAR3T39DXusqRh_xaxw6DGr73hhZcoz0u1O-fsUMKZ08pe2U7NumZpm3xpis

Inteligencja

Inteligencja (od łacintelligentia – zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

W 1983 Howard Gardner przedstawił teorię Inteligencji wielorakiej; rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera:

  1. Inteligencja językowa – umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów, doskonale rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców.
  2. Inteligencja logiczna lub matematyczna – umiejętność rozumowania oraz liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.
  3. Inteligencja wizualno-przestrzenna – umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów; doskonale rozwinięta u nawigatorów i artystów.
  4. Inteligencja muzyczna – umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków.
  5. Inteligencja interpersonalna (społeczna) – umiejętność nawiązywania kontaktów; rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców.
  6. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją.
  7. Inteligencja ruchowa – zdolności manualne oraz umiejętności sportowe; dobrze wykształcone u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców, a także chirurgów.
  8. Inteligencja przyrodnicza – umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi; dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody.

Jedynie dwa pierwsze rodzaje inteligencji są uznawane przez klasyczne modele edukacyjne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja


#inteligencja