Wierzę w mądry solidny teatr

Wierzę w mądry solidny teatr – na pohybel szkodnikom teatralnym i pseudorecenzentom wierzę w i robię porządny teatr, który jest zrozumiały przez ludzi.

Poniższy wpis znalazłem na mojej facebookowej tablicy z przed dwóch lat. I pomyślałem sobie, że nic się w tej mierze nie zmieniło, a moja najnowsza premiera dowiodła jednoznacznie, że robiąc teatr zrozumiały przez “normalnych” ludzi, nie trzeba wcale machać na scenie nagimi organami męskimi, ani bełkotać niezrozumiale, żeby osiągnąć sukces.
Widownia skręcała się ze śmiechu w trakcie przedstawienia i przerywała aktorom oklaskami w trakcie, a po spektaklu nagrodziła ich gromkimi owacjami na stojąco.
I to jest prawdziwym sukcesem, a nie jakieś wypociny pseudokrytyków promujących kolegów nieudaczników w recenzjach promujących zwykłe łajno. To jest największą nagrodą.
Dlatego wierzę w mądry i solidny teatr, albowiem w ostatecznym rozrachunku, to widz głosuje nogami, przychodząc, lub nie przychodząc do teatru.

Wierzę w mądry solidny teatr

Wierzę w mądry solidny teatr

A ja wbrew wszystkiemu i wszystkim, nadal wierzę w mądry solidny teatr robiony dla ludzi i cieszę się, że w końcu podnoszą się glosy przeciw tej hucpie, która jest propagowana przez garstkę opiniotwórczych pseudorecenzentów i promowana na różnorakich festiwalach, a która powoduje, że widzowie wychodzą w trakcie i trzaskają drzwiami (i co gorsza, być może już nigdy do teatru nie wrócą).

https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10209480832552156

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna – wymiana komunikatów (językowych i niejęzykowych) między dwoma osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. – inaczej rozmowa lub komunikowanie się. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej (ang. human communication). Składa się ona z szeregu aktów mowy. Mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący przekazuje słuchaczowi określony komunikat. Przy czym konstruowanie tego komunikatu nazywamy mówieniem a jego odbiór rozumieniem. Inaczej rzecz ujmując, jest to komunikowanie, gdyż nadawca przekazuje określoną wiadomość odbiorcy, a on przyjmuje to do wiadomości. Najczęściej mamy do czynienia z komunikowaniem się, gdy mówiący (nadawca) i słuchacz (odbiorca) zamieniają się rolami.

Każdy komunikat składa się z zarówno elementów językowych (tekst słowny), jak i niejęzykowych (gest, mimika itp.). One bowiem nadają ostateczne znaczenie wypowiadanym słowom. Na przykład wypowiedź: „Dawno nie widziałem cię z kimś takim”, może znaczyć, że nie powinniśmy raczej spotykać się z tego typu osobnikami. Może też wyrażać uznanie naszego rozmówcy, że udało nam się zwrócić na siebie uwagę aż tak atrakcyjnej osoby. Wszystko zależy od tonu wypowiedzi, miny mówiącego, ruchów głowy i oczywiście sytuacji, w której to stwierdzenie zostało wypowiedziane. Warunkiem udanej komunikacji jest dążenie do wspólnego zrozumienia się, co trafnie oddaje polskie określenie porozumiewanie się. Wszak można się komunikować z komputerem, jednak jedynie z człowiekiem możemy nawiązać nić wzajemnego porozumienia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_interpersonalna


#teatr