WOLNOŚĆ

Wolność to móc nie kłamać…

 

news

 

Kiedy człowiek zda sobie sprawę, że nie musi już z nikim konkurować, ani się ścigać, bo zna swoją wartość sam, osiąga spokój i równowagę ducha.


#wolność