Wymarzony mężczyzna okiem @myslejedno

Wymarzony mężczyzna okiem @myslejedno – tym razem @myslejedno zajęła się pragnieniem kobiety, żeby spotkać wymarzonego mężczyznę.

 

Wymarzony mężczyzna okiem @myslejedno

 

Wymarzony mężczyzna okiem @myslejedno

 

Mężczyzna

Mężczyzna – męski dojrzały płciowo osobnik z rodzaju Homo. W biologii przyjmuje się, że różnice w genotypie kobiety i mężczyzny determinują dymorfizm płciowy człowieka (→ chromosomy płci), gdyż 99,995% zdrowych mężczyzn ma chromosom X i chromosom Y.

Psychika mężczyzny

Teorie oparte na psychologii ewolucyjnej

Istnieje wiele dyskusji na temat różnic w psychice u statystycznego mężczyzny i statystycznej kobiety. Jeden z punktów widzenia wywodzi się psychologii ewolucyjnej (zobacz też: hipoteza łowieckahipoteza sawanny, hipoteza zbieracka, hipoteza czyszczenia), która zakłada, że różnice w rolach, jakie pełnili mężczyźni i kobiety w społecznościach pierwotnych, przyczyniły się do wykształcenia m.in. różnic płciowych.

Innym punktem widzenia jest podejście kulturowe, które zakłada, iż pozycje społeczne są narzucone w kulturze, w której wychowuje się chłopiec (zobacz: stereotyp płciowy). Społecznymi aspektami płci zajmuje się dziedzina gender studies. Jeszcze inne podejście mówi (teoria strukturalno-społeczna), że różnice w zachowaniach i cechach psychologicznych mężczyzn i kobiet mają swoje źródło w odmiennych rolach, jakie z konieczności pełnią zarówno kobiety (tylko kobieta może rodzić dzieci i karmić je piersią) i mężczyźni. Omówienie tych teorii zobacz: atrakcyjność fizyczna.

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99%C5%BCczyzna


#@myslejedno