Zanika krytyka zwana obiektywną

Zanika krytyka zwana obiektywną – Tadeusz Nyczek przepięknie ujął to o czym większość w branży wie: że współczesna krytyka to jakaś mafia.

Jak dobrze byłoby, żeby współcześni pseudorecenzenci zaczęli opisywać świat, zamiast próbować go kształtować. Ale taka forma prawdziwej krytyka zanika i znika, a zastępuje go koteria i mafia.

Zanika krytyka zwana obiektywną

Zanika krytyka zwana obiektywną

Tadeusz Nyczek
Fragmenty z cyklu „Nawozy Sztuczne”

…Zanika powoli – nieliczni już bronią jej szańców – krytyka tak zwana obiektywną, usiłująca patrzeć na teatr jak na całościowe zjawisko kultury, a wygrywa marginalna kiedyś krytyka towarzysząca.

Prawie każdy pisze w imieniu jakiegoś teatru, jakiejś konwencji, jakiegoś przedziału wiekowego, jakiejś rewolucji albo antyrewolucji…

…Każdy biega po boisku, na którym tą samą piłką jedni grają w nogę, inni w siatkówkę, tamci w kosza, owi w ping-ponga, a każdy uważa, że tylko jego gra ma sens.

O czymkolwiek by pisali, i tak powszechnie wiadomo – bo małe to środowisko i wszyscy wiedzą wszystko – że bronią tylko czegoś tam, a resztą zwyczajnie gardzą.

Zapanowała półmafijna przewidywalność, każdy pcha widoczny z daleka swój wózek własnej prawdy. Może to i w sumie dobrze (dla walecznych wózkarzy), tyle że dla teatru przestaje mieć to jakiekolwiek znaczenie. Autorytety buduje się bowiem w porównaniu z innymi, a nie w odróżnieniu od innych.

https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/83803908832

Krytyka

Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.

Może dotyczyć wielu dziedzin np. nauki (krytyka naukowa), poprawności formalnej (krytyka logiczna), poprawności merytorycznej (krytyka merytoryczna lub krytyka empiryczna) czy też metod (krytyka metodologiczna).

W mowie potocznej wyraz krytyka oznacza zwykle wystąpienie (słowne lub pisemne) przeciwko jakiemuś zjawisku, osobie, faktowi lub sposobowi rozwiązania problemu i jest powiązane z negatywną oceną tych faktów. W skrajnej postaci może też być synonimem tzw. nagonki.

“Reguły Rapaporta” – przepis na udany komentarz krytyczny:

  • Powinieneś wyrazić stanowisko swojego przeciwnika tak jasno, dokładnie i sprawiedliwie, aby powiedział on: “Dziękuję, żałuję, że nie pomyślałem, aby ująć to w ten sposób”.
  • Powinieneś wyliczyć wszystkie punkty sporne (zwłaszcza jeśli nie są przedmiotem ogólnej czy powszechnej zgody).
  • Powinieneś wspomnieć o wszystkim, czego nauczyłeś się od swego przeciwnika.

Tylko wtedy masz prawo wypowiedzieć choćby jedno słowo krytyki lub podjąć próbę odrzucenia krytykowanego stanowiska.” (Daniel C. Dennett)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka


#krytyka