Zapomnieć znaczy wysokie IQ

Zapomnieć znaczy wysokie IQ – Ponoć ludzie o bardzo wysokiej inteligencji mają skłonności do zapominania. Zapominalscy po prostu nie mają do tego głowy.

To artykuł z gatunku niezbyt poważnych, ale ponoć są badania, które mówią o tym, że ludzie zapominalscy mają bardzo wysokie IQ. Zapominają dlatego, że mają ważniejsze sprawy na głowie i zdarza im się zapomnieć o rzeczach mniej istotnych.

Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale w moim przypadku wiem na pewno, że z wiekiem zapominam coraz więcej i więcej.

Mam tylko nadzieję, że o ile nie jest to oznaką wysokiej inteligencji, to przynajmniej nie Alzheimera.

Zapomnieć znaczy wysokie IQ

Naukowcy potwierdzają: bycie zapominalskim jest oznaką bardzo wysokiej inteligencji.

Każdemu z nas nie raz zdarzyło się o czymś zapomnieć.
Mając kłopoty z pamięcią często szukamy jakiś suplementów, które poprawią pamięć albo chrupiemy orzeszki, które poprawiają pamięć.

Jakiś czas temu przeprowadzono fantastyczne badanie!

Jest to badanie, które doprowadziło do niesamowitego wniosku. Okazuje się, że posiadanie słabej pamięci nie musi być czymś negatywnym.

Zapominanie może być oznaką bardzo wysokiej inteligencji. Myśleliśmy, że jest odwrotnie, a jednak – pozory mylą!

Jeśli zdarza ci się zapominać o sprawach takich jak droga do restauracji czy lista zakupów, to prawdopodobnie dlatego, że masz ważniejsze rzeczy na głowie.

Z drugiej strony – jeśli wszystko pamiętasz, oznacza to, że możesz mieć problemy z podejmowaniem decyzji, ponieważ masz tak wiele konkurencyjnych danych, które biorą udział w twoim procesie myślowym.

Mózg inteligentnej osoby puszcza rzeczy, których już nie potrzebuje, co ułatwia myślenie i podejmowanie decyzji.

To były bardzo miłe wiadomości, prawda?

https://chwilesloneczne.blogspot.com/2018/10/naukowcy-potwierdzaja-bycie.html?fbclid=IwAR39ZiK7pQDFh6XhffH4jVrbTEEvaF0GrFBzvpTbci9iMjoT6naZsPoRfqA

Inteligencja

Inteligencja (od łacintelligentia – zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

W 1983 Howard Gardner przedstawił teorię Inteligencji wielorakiej; rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera:

  1. Inteligencja językowa – umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów, doskonale rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców.
  2. Inteligencja logiczna lub matematyczna – umiejętność rozumowania oraz liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.
  3. Inteligencja wizualno-przestrzenna – umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów; doskonale rozwinięta u nawigatorów i artystów.
  4. Inteligencja muzyczna – umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków.
  5. Inteligencja interpersonalna (społeczna) – umiejętność nawiązywania kontaktów; rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców.
  6. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją.
  7. Inteligencja ruchowa – zdolności manualne oraz umiejętności sportowe; dobrze wykształcone u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców, a także chirurgów.
  8. Inteligencja przyrodnicza – umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi; dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody.

Jedynie dwa pierwsze rodzaje inteligencji są uznawane przez klasyczne modele edukacyjne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja


#zapominanie