ZBRODNIA MILCZENIA

Dzisiaj tylko kilka mądrych słów…

 

zlo

 

Gdyby ludzie żyli podług tego, nie było by nigdy zbrodni nazizmu, stalinizmu i innych wynaturzeń ludzkości.

Bo też nie zbrodnia przemilczenia, jest niczym innym niż cichym przyzwoleniem do czynienia zła.


#LeonardoDaVinci