Hipokryzja teatru wywrotowego

Hipokryzja teatru “wywrotowego” – nie jest to nowe, ale i tak niezwykle celne określenie tych, którzy obrażają, ale nie dają prawa czuć się obrażonym.

Jedną z najbardziej znaczących cech ludzi w nowym teatrze, którzy dumnie wrzeszczą o wolności słowa, demokracji i tolerancji, jest właśnie brak przyzwolenia na wolność słowa, jeśli jest ono inne niż ich, demokracji, jeśli nie jest to ich większość i tolerancji, jeśli się nie toleruje ich. Na tym właśnie polega hipokryzja teatru “wywrotowego”.

Hipokryzja teatru wywrotowego

Hipokryzja teatru “wywrotowego”

Szymon Hieronim napisał na łamach Facebooka: 
“NARESZCIE W PUNKT, NARESZCIE W SEDNO, NARESZCIE OBIEKTYWNIE, NARESZCIE ROZSĄDNIE, NARESZCIE BEZ NAPINKI, NARESZCIE, NARESZCIE, NARESZCIE, NARESZCIE, NARESZCIE. 
SZCZEPKOWSKA! I KOŃCZMY Z TYM PIKNIKIEM… NA LITOŚĆ BOSKĄ!”

“Hipokryzja dzisiejszego teatru „wywrotowego” polega na tym, że artysta ma prawo do obrażania widza, ale widz nie ma prawa czuć się obrażony. Artysta ma prawo do piętnowania konsumpcyjnego świata, ale do stworzenia spektaklu wymaga warunków scenicznych w najlepszym gatunku, takich, jakie tworzy świat konsumpcyjny.”

https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10202816328863729

Nie jest to wpis nowy ale znakomicie obnaża hipokryzję tego obrzydliwego zjawiska, jakim jest obecny mainstream teatralny.

Hipokryzja

Hipokryzja (od gr. ὑπόκρισις hypokrisis, udawanie) – fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści.

Hipokryzja może się przejawiać na kilka sposobów:

  • oficjalne głoszenie przestrzegania określonych zasad moralnych i jednoczesne ich „ciche” łamanie, gdy nikt ważny tego nie widzi (np. głoszenie przez polityka, że walczy z korupcją i jednoczesne branie przez tego polityka po cichu łapówek),
  • stosowanie różnych, sprzecznych wzajemnie zasad moralnych przy różnych sytuacjach (np. wymaganie od męża żeby nie zdradzał i jednoczesne zdradzanie męża),
  • wymyślanie rozmaitych teorii, które w pokrętny sposób tłumaczą stosowanie różnych norm moralnych przy różnych sytuacjach (np. głoszenie, że zabijanie dzieci wroga w czasie wojny jest dobre dlatego, że wróg ten popełnił wcześniej zbrodnię mordując nasze dzieci),
  • tworzenie obszarów tabu, czyli spraw, o których się nigdy nie rozmawia publicznie; zazwyczaj są to sprawy, które w świadomości wielu ludzi są niemoralne, ale są lub były jednocześnie masowo praktykowane (zob. też tajemnica poliszynela)

Hipokryzja jest stałą cechą ludzkich społeczeństw. Wynika ona z jednej strony z konfliktu między indywidualnym interesem poszczególnych osób i normami moralnymi panującymi w danym społeczeństwie, a z drugiej strony z konfliktu między normami obyczajowymi i moralnymi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipokryzja


#NowyTeatr