Między słowami

We wszystkich dobrych sztukach teatralnych jest tak, że to, co ważne, dzieje się między słowami…

między słowami

Siedzę właśnie nad jedną taką, którą będę niebawem realizował w teatrze i jest to, jak zanurzanie się w ciepłej kąpieli.

Tekst nie jest nieprzyjemny, jest raczej spokojny i leje się hipnotyzującym wręcz ciągiem niedopowiedzianych zdań, półsłówek, nic niby nieznaczących wymian uprzejmości i innym tym podobnym figurom, które mają jako jedyne zadanie nie powiedzieć tego, co bohaterowie naprawdę myślą i czują.

Jest to jakby antyteza niezbędnego w dramaturgii konfliktu.

A jednak pod powierzchnią tej spokojnej kąpieli chowają się najstraszniejsze potwory i dramat, jakby mimochodem, nabrzmiewa nieuniknioną tragedią.

To jest tak, jakby pod lodem wrzała woda i wszystko, co ważne albo już się wydarzyło, albo dopiero ma się wydarzyć.

Wszystko dzieje się dokładnie między słowami.

Nawet nie potrafię przytoczyć tu żadnych cytatów, bo żaden w swoim somnambulicznym oniryzmie nie wydaje mi się ważniejszy od żadnego innego, a dwa najważniejsze słowa tego tekstu padają ciągle w didaskaliach;

jest to

mrok

i

milczenie

….

Dramat

Dramat (z gr. δρᾶμα – dráma czyli działanie, akcja) – jeden z trzech rodzajów literackich (obok liryki i epiki). Jest to właściwie rodzaj sztuki na granicy teatru i literatury.

Dzieło dramatyczne zaliczane jest do literatury jedynie w warstwie słownej, natomiast w swojej realizacji widowiskowej należy do wielotworzywowej sztuki teatru. W dziele dramatycznym nie występuje podmiot literacki lub jego rola jest ograniczona do minimum, świat przedstawiony jest opisywany poprzez działania i wypowiedzi w pełni usamodzielnionych postaci. Akcja w klasycznych formach dramatu jest wyraźnie zarysowana i ma ustalony tok przebiegu (od przedstawienia, poprzez rozwinięcie, perypetię,punkt kulminacyjny, a skończywszy na rozwiązaniu).

Postacie występujące w dramacie są charakteryzowane poprzez czyny i słowa, które wypowiadają (charakterystyka pośrednia), a ich wzajemne relacje ustalane są poprzez ich udział w akcji. Obok tekstu głównego (dialogi i monologi dominujące w dramacie) mogą występować didaskalia (tekst poboczny), które wprowadzają różnego rodzaju uwagi odautorskie, dotyczące głównie sposobu inscenizacji dzieła.

Jako utwór literacki dramat charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest tworzony w celu realizacji scenicznej, jednak występują też dramaty niesceniczne, których autorzy skupili się bardziej na rozbudowie samego tekstu. Ale i te granice są płynne: na początku uważano dramaty romantyczne za niesceniczne, podczas gdy dziś Dziady Adama Mickiewicza to jeden z najczęściej wystawianych dramatów.

Współczesny dramat zbudowany jest z aktów, które dzielą się na sceny i odsłony.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat


#teatr #dramat #sztuka