Milczę przy południowym słońcu

Milczę przy południowym słońcu – To następny wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości i ludzkiej duszy. “Milczę przy południowym słońcu” to jego następny wiersz, który tu zamieszczam.

Milczę przy południowym słońcu

Milczę przy południowym słońcu

Mówię do
Ciebie
Przy południowym
Słońcu i
milczę

Mówię kiedy
nie ma
światła i czas
przyspiesza

rytm serca
duchy słowiańskiego

Przetrwania
wróżby wiosennych
Kwiatów i drzew
Bardo wiatru

Oczy cadyków
Świat i terytoria

melodie
słowa runy

Pamięci
dobrego

mówię
góry i rzeki

zaklęcia
mnichów i poetów

Stefan Chazbijewicz

Bardo

W niektórych szkołach buddyzmu , bardo ( Classical tybetańskie : བར་ དོ་ Wylie: Bar do ) antarabhāv ( sanskryt ) lub chuu ( japoński : 中有 ) jest związkiem pośrednim, przejściowym – stan pomiędzy śmiercią i narodzinami. Jest to koncepcja, która pojawiła się wkrótce po odejściu Buddy, a wiele wcześniejszych grup buddyjskich zaakceptowało istnienie takiego stanu pośredniego, podczas gdy inne szkoły go odrzuciły. W buddyzmie tybetańskim , bardo jest centralnym tematem Tybetańska Księga Umarłych (dosłownie wyzwolenie poprzez słuch podczas państwa pośredniego ), Tybetańska Księga Umarłych .

Stosowany luźno „bardo” to stan istnienia pośredni między dwoma życiami na ziemi. Zgodnie z tradycją tybetańską, po śmierci i przed kolejnymi narodzinami, kiedy świadomość nie jest związana z ciałem fizycznym, doświadcza się różnych zjawisk. Zwykle następują one po określonej sekwencji zwyrodnienia, od momentu tuż po śmierci, najczystszych przeżyć rzeczywistości, do których zdolny jest duchowo, a następnie przechodzą do przerażających halucynacji, które wynikają z impulsów wcześniejszych nieumiejętnych działań. Dla przygotowanych i odpowiednio wyszkolonych osób bardo oferuje stan wielkiej szansy na wyzwolenie, ponieważ transcendentalny wgląd może powstać przy bezpośrednim doświadczeniu rzeczywistości; dla innych, karmicznie stworzone halucynacje mogą doprowadzić do mniej niż pożądanego odrodzenia . 

Metaforycznie bardo może opisać czasy, w których nasz zwyczajny styl życia zostaje zawieszony, na przykład w okresie choroby lub podczas odosobnienia medytacyjnego. Takie czasy mogą okazać się owocne dla postępu duchowego, ponieważ zewnętrzne ograniczenia maleją. Mogą jednak również stanowić wyzwanie, ponieważ nasze mniej zręczne impulsy mogą pojawić się na pierwszym planie, tak jak w sidpa bardo.

Pojęcie antarabhawy , pośredniego stanu pomiędzy śmiercią a ponownym narodzeniem, zostało wprowadzone do buddyzmu z wedyjsko-upaniszadycznej tradycji filozoficznej, która później rozwinęła się w hinduizm.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bardo


#StefanChazbijewicz